Evo posle komentara našeg blogera, objavljujem blog koji sam obećala.

Timeo hominem unius libri.- Bojim se čoveka koji je pročitao samo jednu knjigu.

Quod licet Iovi, non licet bovi. Ono što dolikuje Jupiteru ne dolikuje volu.

Dum spiro, spero.- Nadam se dok sam živ.

Quot capita, tot sententiae.- Koliko ljudi toliko ćudi.

Nihil novi sub sole.- Ništa novo pod suncem.

Ne piscem natare docueris!- Ne uči ribu da pliva!

Oderint dum metuant. (Ciceron)- Neka me mrze samo neka me se plaše.

kolokvijum-colloquium, ii (n)-razgovor

kontinent-continens, entis (adi)- držeći se zajedno, susedni, bližnji; continens (terra)- suva zemlja, kopno

 

Ime bloga treba zainteresovane odmah da asocira o kojim temama ćemo raspravljati na ovom mestu. Blog je namenjen temama vezanim za latinski i starogrčki jezik. Moja namera je da ovaj način komunikacije iskoristim da svojim učenicima i kolegama omogućim teme za razmišljanje i diskusiju.